ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι για την Αναβαθμολόγηση γραπτού δοκιμίου μπορούν οι κηδεμόνες των μαθητών να υποβάλουν Αίτηση μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη στιγμή της έκδοσης των αποτελεσμάτων, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.