Ανακοινώσεις

  «…Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι το Υπουργείο […]

Η επίδοση ελέγχων και απολυτηρίων θα γίνεται καθημερινά από τις 8.00 έως τις 14.00 μέχρι και 30/06/2016. Οι κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν αναβαθμολόγηση θα πρέπει εντός τριών ημερών, δηλαδή […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του σχολείου μας θα γίνει σήμερα Τρίτη 21/6/2016 στις 12.00.