Ίδρυση και περιγραφή του Σχολείου μας

Την χρονιά που η Αργυρούπολη από κοινότητα γίνεται δήμος, ιδρύεται και λειτουργεί κατά το σχολικό έτος 1972-1973 το 1ο Μικτό Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Η αύξηση του πληθυσμού και κατά συνέπεια των […]