ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Πολιτιστικό Πρόγραμμα: "Διαδραστικός Κινηματογράφος"

Αυτή τη χρονιά στο σχολείο μας δραστηριοποιείται ομάδα «Διαδραστικού Κινηματογράφου» με συμμετοχή 28 μαθητών και από τις τρεις τάξεις. Στόχος είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις τεχνικές του κινηματογράφου […]