Ίδρυση και περιγραφή του Σχολείου μας

4

Την χρονιά που η Αργυρούπολη από κοινότητα γίνεται δήμος, ιδρύεται και λειτουργεί κατά το σχολικό έτος 1972-1973 το 1ο Μικτό Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Η αύξηση του πληθυσμού και κατά συνέπεια των μαθητών επιβάλλει το 1985 την προσθήκη ενός ακόμη ορόφου με τέσσερις αίθουσες στη ΒΑ πτέρυγα του κτιρίου για την κάλυψη των αναγκών του.

Έτσι οι νέοι χώροι επέτρεψαν διαδοχικά η λειτουργία εργαστηρίων (Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής, Τεχνολογίας) και αιθουσών (Βιβλιοθήκης, Προβολών και Ξένων Γλωσσών) που ανάπτυξαν τις δυνατότητες εφαρμογής εξωδιδακτικών πολιτιστικών προγραμμάτων.

Το σχολείο σήμερα διαθέτει 12 αίθουσες διδασκαλίας, 1 εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, 1 εργαστήριο Πληροφορικής, 1 εργαστήριο Τεχνολογίας, 1 εργαστήριο Ξένων Γλωσσών, σύγχρονη και καλά οργανωμένη Βιβλιοθήκη που λειτουργεί και ως δανειστική, 1 αίθουσα προβολών, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επίσης 6 από τις αίθουσές του είναι εξοπλισμένες με συστήματα διαδραστικών πινάκων.

1,329 Σχόλια