“Στα μονοπάτια της ποίησης…”.

Την Παρασκευή 14/11/2014 ξεκίνησαν οι συναντήσεις της ομάδας του πολιτιστικού προγράμματος “Στα μονοπάτια της ποίησης”… 

    Ε2

Η ομάδα αποτελείται από είκοσι μαθητές από τη Β και Γ΄ τάξη του Γυμνασίου μας και συντονίζεται από τις καθηγήτριες Ευαγγελία Μπορμπαντωνάκη και Μαρία Βαλάνου. Στόχος του προγράμματος είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών στην ποιητική γραφή και η ενθάρρυνση της δημιουργικής έκφρασης μέσα από την ομαδοσυνεργατική διαδικασία.

                  Ε1

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή στις 14.00-15.30 στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας.

Ε3