Διευθυντής:  Μίχου Σπυρίδων ΠΕ11 Υποδιευθυντής:  Νεαμονίτης Μάρκελλος ΠΕ19 Καθηγητές: Λινάρδου  Σοφία                                       […]

Ίδρυση και περιγραφή του Σχολείου μας

Την χρονιά που η Αργυρούπολη από κοινότητα γίνεται δήμος, ιδρύεται και λειτουργεί κατά το σχολικό έτος 1972-1973 το 1ο Μικτό Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Η αύξηση του πληθυσμού και κατά συνέπεια των […]